Apple

iPhoneX, Space gray, 256GB, 99%

Mã sản phẩm: -1354672635927
Hết hàng
  • iPhoneX, Space gray, 256GB, 99%
  • iPhoneX, Space gray, 256GB, 99%
  • iPhoneX, Space gray, 256GB, 99%

Apple

iPhoneX, Space gray, 256GB, 99%

Mã sản phẩm: -1354672635927
Hết hàng

Nhà mạng: sim free 

Phụ kiện: đầy đủ

- Cáp sạc mới 100%

Tình trạng: tình trạng hoàn hảo, rất mới

Số IMEI: 356742086529200

- +