Apple

iPhone 8, 64GB. sim free, red , 99%

Liên hệ chúng tôi để biết giá
Mã sản phẩm: -1330376802327
Hết hàng
  • iPhone 8, 64GB. sim free, red , 99%
  • iPhone 8, 64GB. sim free, red , 99%
  • iPhone 8, 64GB. sim free, red , 99%
  • iPhone 8, 64GB. sim free, red , 99%

Apple

iPhone 8, 64GB. sim free, red , 99%

Liên hệ chúng tôi để biết giá
Mã sản phẩm: -1330376802327
Hết hàng

Nhà mạng: 

Phụ kiện: đầy đủ phụ kiện 

Tình trạng: Máy gần như không có vết trày, tình trạng hoàn hảo

Số IMEI: 352997094268340