Apple

iPhone 7 Plus, 32GB.sim free, black, 95%

Mã sản phẩm: -543895748641
Hết hàng
  • iPhone 7 Plus, 32GB.sim free, black, 95%
  • iPhone 7 Plus, 32GB.sim free, black, 95%
  • iPhone 7 Plus, 32GB.sim free, black, 95%
  • iPhone 7 Plus, 32GB.sim free, black, 95%
  • iPhone 7 Plus, 32GB.sim free, black, 95%

Apple

iPhone 7 Plus, 32GB.sim free, black, 95%

Mã sản phẩm: -543895748641
Hết hàng

Nhà mạng: Nhà mạng AU đã unblock mạng

Phụ kiện: đầy đủ phụ kiện 

- Vỏ hộp có vết bẩn mờ

Tình trạng: Máy gần như không có vết trày, tình trạng hoàn hảo

Số IMEI: 359188072304710

- +