Mỹ Lệ Farm

Hạt điều rang muối Myland

Liên hệ chúng tôi để biết giá
Mã sản phẩm: -10815620434
  • Hạt điều rang muối Myland
  • Hạt điều rang muối Myland

Mỹ Lệ Farm

Hạt điều rang muối Myland

Liên hệ chúng tôi để biết giá
Mã sản phẩm: -10815620434
  • Nhà sản xuất: Cty TNHH Mỹ Lệ
  • Nguyên liệu: Điều Việt Nam loại hàng W320 
  • Thành phần chính: Hạt điều, muối.
  • Quy cách: 175g/hộp (gồm 7 túi x 25g)