Giới thiệu 1 khách hàng mới tặng phiếu giảm giá 5% . CHÚ Ý!!! ĐỂ PHÂN BIỆT VỚI HÀNG KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC, SẢN PHẨM DO VIJA MARKET CUNG CẤP SẼ ĐƯỢC GẮN TEM HÌNH HOA ANH ĐÀO